Badania prenatalne – skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej

Dane kontaktowe Synevo – wyłącznego dystrybutora badania prenatalnego VERAgene w Polsce


Biuro Obsługi Klienta – kontakt

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 – 12:00

Zapraszamy do kontaktu

 

Kontakt dla lekarzy


badanie prenatalne llekarz


Synevo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa
tel. +48 22 435 32 39, Fax: +48 22 612 40 74, e-mail: kontakt@synevo.pl

 

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000235526. NIP: 527-24-71-288. Regon: 140136840. Kapitał zakładowy: 27.217.000 złotych.

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A PL 81 1050 0086 1000 0022 7776 0894; BIC (SWIFT) INGBPLPW