Badanie prenatalne VERAgene – oferta dla lekarzy

Poznaj ofertę dla ginekologów i położników

Kluczowe informacje dla lekarzy i klinik


Veragene to test hybrydowy, będący połączeniem NIPT III generacji  ze screeningiem rodziców pod kątem nosicielstwa genów wywołujących choroby monogenowe recesywne. W praktyce oznacza to dokładną analizę frakcji płodowej pod kątem trisomii i mikrodelecji, oraz analizę ryzyka chorób monogenowych recesywnych dla każdej potencjalnej ciąży badanej pary.

 

Co nas wyróżnia?

Wskaźnik dodatniej wartości predykcyjnej (PPV) dla mikrodelecji na poziomie 100%

Test jednorazowy

VERAgene, w przypadku stałego partnera, wykonuje się tylko raz, ryzyko wystąpienia chorób monogenowych dotyczyć będzie każdej ciąży.

Ciąże bliźniacze

3 generacja nieinwazyjnych testów prenatalnych podniosła również czułość i swoistość dla analiz frakcji płodowych pochodzących z ciąż bliźniaczych dwujajowych, żaden inny produkt nie zapewni pełnej i dokładnej analizy w przypadku heterozygot.

Dlaczego to takie ważne?

Jeśli placówka zlecająca Veragene, w przypadku wyniku wysokiego ryzyka dla którejkolwiek z chorób, w tym monogenowych, dostarczy nam płyn owodniowy, potwierdzimy wystąpienie schorzenia w obecnej ciąży w cenie już wykonanego testu. Technologia TACS posiada kilka rzędów wielkości większą czułość niż na przykład analiza mikromacierzy aCGH.

 

Pewność wyniku

Na polskim rynku funkcjonują testy oferujące analizę ryzyka dla kilkudziesięciu mikrodelecji, których producent oficjalnie deklaruje PPV na poziomie 5%, co oznacza że realnie potwierdzi się jedynie 1 na 20 przypadków wykrycia mikrodelecji . Zadaniem lekarza jest uświadomić pacjentce, że nie wszystko co ładnie wygląda na papierze, będzie dla niej odpowiednie.

 

Screening rodziców

Badamy 2000 mutacji rodziców, powodujących 100 chorób monogenowych, wciąż pracując nad dodawaniem nowych mutacji oraz chorób