Choroby wykrywane przez badanie prenatalne VERAgene

Aneuploidie

Wady genetyczne, które  polegają na występowaniu u płodu nadmiarowego chromosomu

Niektóre trisomie wykrywane przez VERAgene

Trisomia 21 – Zespół Downa
Trisomia 18 – Zespół Edwardsa
Trisomia 13 – Zespół Pataua
Aneuploidie chrmosomów płciowych

Mikrodelecje

Mutacje polegające na braku u płodu jednego, bardzo niewielkiego fragmentu łańcucha DNA

Wybrane mikrodelecje wykrywane przez VERAgene

22q11.2 –  Zespół Di George’a
1p36 – Zespół mikrodelecji
17p11.2 – Zespół Smith-Magenis
4p16.3 – Zespół Wolfa-Hirshorna

Choroby monogenowe

Występują, gdy dwie kopie wadliwego genu są przekazane dziecku zarówno od ojca, jak i od matki

Wybrane choroby monogenowe wykrywane przez VERAgene

Mukowiscydoza
Talasemia beta
Fenyloketonuria
Anemia sierpowata

Lista chorób wykrywanych przez VERAgene


 1. Abetalipoproteinemia
 2. Acyduria metylomalonowa z homocystynurią, typ cblC
 3. Acyduria metylomalonowa z homocystynurią, typ cblD
 4. Acyduria metylomalonowa, typ Mut(0)
 5. Anemia sierpowatokrwinkowa
 6. Artrogrypoza, opóźnienie rozwoju psychicznego, napady drgawkowe
 7. Aspartyloglikozaminuria
 8. Autosomalnie recesywna wielotorbielowatość nerek
 9. Ceroidolipofuscynoza neuronalna (związana z genem CLN8)
 10. Ceroidolipofuscynoza neuronalna (związana z genem TPP1)
 11. Ceroidolipofuscynoza neuronalna związana z mutacją w genie MFSD8
 12. Choreoakantocytoza
 13. Choreoaktocytoza
 14. Choroba Canavan
 15. Choroba Gauchera
 16. Choroba Sanfilippo Typ D (mukopolisacharydoza typu III)
 17. Choroba spichrzeniowa glikogenu Typ 7
 18. Choroba spichrzeniowa glikogenu, Typ 3
 19. Choroba syropu klonowego, Typ 1B
 20. Choroba Taya-Sachsa
 21. Choroba Wolmana
 22. Choroideremia związana z chromosomem X
 23. Ciężki złożony niedobór odporności, typ atapaskański
 24. Ciężki złożony niedobór odporności, związany z chromosomem X (Zespół SCID)
 25. Cytrulinemia
 26. Deficyt dehydrogenazy pirogronianu związany z mutacją w genie PDHB
 27. Deficyt oksydazy acylo-CoA 1 (Pseudoadrenoleukodystrofia)
 28. Dystrofia obręczowo-kończynowa, Typ 2E
 29. Dystrofia siatkówki związana z mutacją w genie RLPB-1 (dystrofia siatkówki Bothnia)
 30. Encefalopatia glicynowa (związana z genem GLDC)
 31. Fenyloketonuria
 32. Hipoplazja komórek Leydiga (odporność na LH)
 33. Hipoplazja mostowo-móżdżkowa, typ 1A
 34. Hipoplazja mostowo-móżdżkowa, typ 2D
 35. Hipoplazja mostowo-móżdżkowa, Typ 2E
 36. Homocystynuria, typ cbIE
 37. Kwasica glutarowa, typ 2A
 38. Kwasica izowalerianowa
 39. Kwasica metylomalonowa wywołana mutacjami w genie MMAA
 40. Leukoencefalopatia z zanikającą istotą białą
 41. Lizynuryczna nietolerancja białka
 42. Miopatia ciałek wtrętowych, typ 2
 43. Miopatia miotubularna, związana z chromosomem X
 44. Mnogi niedobór sulfataz
 45. Mukopolisacharydoza, typ II [zespół Huntera], związana z chromosomem X
 46. Mukowiscydoza
 47. Neurohepatopatia Navajo (wątrobowo-mózgowy zespół deplecyjny związany z mutacją w genie MPV17)
 48. Niedobór aminotransferazy ornityny
 49. Niedobór aromatazy (Obojnactwo rzekome)
 50. Niedobór biotynidazy
 51. Niedobór butyrylocholinesterazy
 52. Niedobór czynnika XI
 53. Niedobór dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-koenzymu A długołańcuchowych kwasów tłuszczowych
 54. Niedobór dehydrogenazy lipoamidowej (choroba syropu klonowego, Typ 3)
 55. Niedobór dehydrogenazy pirogronianowej (związany z genem PDHB)
 56. Niedobór karboksylazy 3-metylokrotonylo-CoA 1
 57. Niedobór karboksylazy 3-metylokrotonylo-CoA 2
 58. Niedobór lipazy lipoproteinowej
 59. Niedokrwistość Fanconiego wywołana mutacjami w genie FANCG
 60. Nieketonowa hiperglicynemia wywołana mutacjami w genie GLDC
 61. Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, postać łącząca, odmiana Herlitza
 62. Pierwotna dyskineza rzęsek (związana z genem DNAH5)
 63. Pierwotna dyskineza rzęsek (związana z genem DNAI1)
 64. Pierwotna hiperoksaluria, typ 3
 65. Pyknodysostoza
 66. Retinopatia barwnikowa 25 (związana z genem EYS)
 67. Retinopatia barwnikowa 59 (związana z genem DHDDS)
 68. Rodzinna bruceloza ( Gorączka śródziemnomorska)
 69. Rodzinna dysautonomia
 70. Rybia łuska blaszkowata, typ 1
 71. Steroidooporny zespół nerczycowy
 72. Talasemia beta
 73. Trisomia 13 (Zespół Pateau)
 74. Trisomia 18 (Zespół Edwardsa)
 75. Trisomia 21 (Zespół Downa)
 76. Trombofilia (czynnik V Leiden)
 77. Wrodzona neutropenia związana z genem HAX1 (Zespół Kostmanna)
 78. Wrodzona nietolerancja fruktozy
 79. Wrodzona ślepota Lebera wywołana mutacjami w genie LCA5
 80. Wrodzone zaburzenie glikozylacji typ 1A
 81. Wtrętowe zapalenie mięśni, Typ 2
 82. Zespół Aicardiego-Goutièresa
 83. Zespół Alporta związany z chromosomem X
 84. Zespół Alströma
 85. Zespół Andermanna (Choroba Charlevoix)
 86. Zespół Bardeta-Biedla
 87. Zespół Carpentera
 88. Zespół Criglera-Najjara, Typ I
 89. Zespół delecji 1p36
 90. Zespół DiGeorge’a
 91. Zespół GRACILE
 92. Zespół hiperornitynemia-hiperamonemia-homocytrulinuria (HHH)
 93. Zespół Hydrolethalus
 94. Zespół Jacobsa (XYY)
 95. Zespół Joubert, Typ 2
 96. Zespół Klinefeltera (XXY)
 97. Zespół Leigha, typ francusko-kanadyjski
 98. Zespół Nadkobiety (Trisomia X)
 99. Zespół Nijmegen
 100. Zespół Omenna (związany z genem RAG2)
 101. Zespół Pendreda
 102. Zespół Sjögrena-Larssona
 103. Zespół Smith-Magenis
 104. Zespół Stüve-Wiedemanna
 105. Zespół Turnera (Monosomia X)
 106. Zespół Ushera, Typ 1
 107. Zespół Wolfa-Hirschhorna
 108. Zespół XXYY
 109. Zespół Zellwegera – zaburzenia biogenezy peroksysomów związane z mutacją w genie PEX2
 110. Zespół Zellwegera – zaburzenia biogenezy peroksysomów związane z mutacją w genie PEX1
 111. Złożony deficyt fosforylacji oksydatywnej 3
 112. Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (związane z mutacją w genie DHDDS)

 

 

 

Zamów badanie prenatalne VERAgene przez internet.

 


Wybierz punkt pobrań, w którym chcesz wykonać badanie i zapłać. Przy zakupie skorzystaj z rabatu 20% na badania podstawowe używając kodu rabatowego
VERA20