Homocystynuria, typ cbIE

Choroby wykrywane przez VERAgene

Homocystynuria, typ cbIE

Choroba genetyczna spowodowana wadliwym metabolizmem metioniny

Homocystynuria, typ cbIE- objawy

zaburzenia w obrębie układu wzrokowego, kostnego, nerwowego i krążenia

Więcej informacji


Wszystkie choroby monogenowe


Pełna lista chorób wykrywanych przez VERAgene

Badanie prenatalne VERAgene


Jedyny na polskim rynku nieinwazyjny test prenatalny, który bada nie materiał genetyczny obojga rodziców

Zamów VERAgene online


Test VERAgene możesz zamówić przez internet i wykonac w dowolnym punkcie pobrań Synevo w Polsce

Jak przebiega badanie prenetalne VERAgene


Dowiedz się więcej na temat tego, jak wygląda pobranie materiału od matki oraz ojca biologicznego dziecka