Zespół DiGeorge’a

Choroby wykrywane przez VERAgene

Zespół mikrodelecji 22q11.2, częstość około 1 na 4000 , niezależna od wieku matki. Występują zaburzenia ukłądu immunologiczego oraz kardiologicznego, deformacje narządow okolic głowy i szyi w tym rozsczep wargi i podniebienia. Zmiany o różnym stopniu nasilenia, zależne od wielkości ubytku materiału genetycznego.

Więcej informacji


Wszystkie choroby monogenowe


Pełna lista chorób wykrywanych przez VERAgene

Badanie prenatalne VERAgene


Jedyny na polskim rynku nieinwazyjny test prenatalny, który bada nie materiał genetyczny obojga rodziców

Zamów VERAgene online


Test VERAgene możesz zamówić przez internet i wykonac w dowolnym punkcie pobrań Synevo w Polsce

Jak przebiega badanie prenetalne VERAgene


Dowiedz się więcej na temat tego, jak wygląda pobranie materiału od matki oraz ojca biologicznego dziecka