Trisomia 13 (Zespół Pateau)

Choroby wykrywane przez VERAgene

Zespół wad wrodzonych, o częstości występowania między 1 do 8000 a 1 do 12000 ciąż, ryzyko rośnie wraz z wiekiem matki. Najczęściej letalne w okresie ciąży lub płód rodzi się martwy, niekiedy dochodzi do zjawiska mozaikowości, wtedy stopień nasilenia zmian jest zależny od proporcji między zdrowymi a chorymi komórkami. Występują wady układów kardiologicznego oraz nerwowego , często rozszczep wargi i brak nosa, małogłowie, małe lub brak gałek ocznych.

Więcej informacji


Wszystkie choroby monogenowe


Pełna lista chorób wykrywanych przez VERAgene

Badanie prenatalne VERAgene


Jedyny na polskim rynku nieinwazyjny test prenatalny, który bada nie materiał genetyczny obojga rodziców

Zamów VERAgene online


Test VERAgene możesz zamówić przez internet i wykonac w dowolnym punkcie pobrań Synevo w Polsce

Jak przebiega badanie prenetalne VERAgene


Dowiedz się więcej na temat tego, jak wygląda pobranie materiału od matki oraz ojca biologicznego dziecka