Choroideremia związana z chromosomem X

Choroby wykrywane przez VERAgene

Choroideremia związana z chromosomem X

Choroideremia jest sprzężoną z płcią chorobą dziedziczoną z chromosomem płciowym X. Ujawnia się okresie dzieciństwa, objawem jest pogorszone widzenie zmierzchowe i stopniowe zawężanie pola widzenia, aż do całkowitej ślepoty.

Choroideremia związana z chromosomem X- objawy

Stopniowe pogarszanie się wzroku, aż do całkowitej ślepoty.

Więcej informacji


Wszystkie choroby monogenowe


Pełna lista chorób wykrywanych przez VERAgene

Badanie prenatalne VERAgene


Jedyny na polskim rynku nieinwazyjny test prenatalny, który bada nie materiał genetyczny obojga rodziców

Zamów VERAgene online


Test VERAgene możesz zamówić przez internet i wykonac w dowolnym punkcie pobrań Synevo w Polsce

Jak przebiega badanie prenetalne VERAgene


Dowiedz się więcej na temat tego, jak wygląda pobranie materiału od matki oraz ojca biologicznego dziecka