Wrodzona neutropenia związana z genem HAX1 (Zespół Kostmanna)

Choroby wykrywane przez VERAgene

Wrodzona neutropenia związana z genem HAX1 (Zespół Kostmanna)

Neutropenią nazywamy obniżenie bezwzględnej liczby neutrofilów poniżej 1500/μl. Zespół Kostmanna postać ciężkiej wrodzonej neutropenii objawiającej się już w okresie noworodkowym.

Wrodzona neutropenia związana z genem HAX1 (Zespół Kostmanna) – objawy

Uposledzona odporność

Więcej informacji


Wszystkie choroby monogenowe


Pełna lista chorób wykrywanych przez VERAgene

Badanie prenatalne VERAgene


Jedyny na polskim rynku nieinwazyjny test prenatalny, który bada nie materiał genetyczny obojga rodziców

Zamów VERAgene online


Test VERAgene możesz zamówić przez internet i wykonac w dowolnym punkcie pobrań Synevo w Polsce

Jak przebiega badanie prenetalne VERAgene


Dowiedz się więcej na temat tego, jak wygląda pobranie materiału od matki oraz ojca biologicznego dziecka